Privacy Policy

en cursusvoorwaarden

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.

Dit is de privacyverklaring van de Stoffen & Babystudio, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08022360 Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Stoffen & Babystudio door middel van het klantensysteem van de Stoffen & Babystudio en de verwerkingen via onze website’s stoffen-babystudio.nl en stoffen-babyshop.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

De Stoffen & Babystudio, hierna te noemen SBS respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en leveringen van de SBS. U dient zich ervan bewust te zijn dat de SBS niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten. Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten/levering van de SBS, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van de SBS en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door de SBS worden gebruikt om u te informeren over SBS -producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden, U kunt het ontvangen van SBS-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode of door een email aan onderstaand mailadres. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de Stoffen & Babystudio. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de SBS.

Bewaartermijn

De Stoffen & Babystudio bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Beveiliging

Onze websites zijn digitaal beveiligd door middel van een SSL-verbinding. Een SSLverbinding is een beveiligde verbinding tussen Uw computer en de websites. Anderen kunnen niet meelezen met de informatie welke U uitwisselt met onze websites, zodat U veilig bij ons kunt bestellen en Uw gegevens achter kunt laten.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de SBS. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

-Stoffen & Babystudio behoudt zich het recht voor om foto- en video opnames, gemaakt tijdens activiteiten en lessen, te gebruiken voor promotie. In de meeste gevallen worden foto’s en filmpjes op onze website en Social Media geplaatst, soms wordt het gebruikt voor gedrukte media. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dat kenbaar maken bij de directie van de Stoffen & Babystudio.

Stoffen & Babystudio, Klaas Bosstraat 14, 3882 AM Putten Telefoon 0341-360717
E-mail voor uitschrijving en informatie: [email protected]

Aanmelding , bevestiging en cursusvoorwaarden.

Aanmelding , bevestiging en cursusvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, lessen, workshops en overige activiteiten die worden aangeboden. In deze voorwaarden wordt alleen de term cursus gehanteerd. Het volledige aanbod staat op de website. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze cursusvoorwaarden en met de gegevens zoals vermeld in het cursusaanbod op de website.

Bij aanmelding verbind u zich aan onze algemene cursusvoorwaarden, deze zijn;

* Een cursus of workshop gaat alleen door bij voldoende deelname (min. 5 personen). U ontvangt tijdig een bevestigingsbrief over het doorgaan, tenzij u zelf pas kort voor aanvang aanmeld volgt daarna zsm de bevestigingsbrief. Bij het niet doorgaan van een cursus onzerzijds wordt het betaalde cursusgeld binnen 5 dagen geretourneerd.

* Ten alle tijden is bij annulering binnen drie weken vóór aanvang van de cursus het volledige lesgeld verschuldigd, tenzij u zelf zorgt dat er een cursist uw plaats inneemt/betaald (dit is ook van toepassing  ingeval van ziekte, Covid of alle andere overmacht situaties)

* Bij annulering voor de 3 weken voor aanvang van de cursus wordt het betaalde lesgeld aan u terug betaald.

* Bij aanmelding/inschrijving binnen 3 weken voor aanvang cursus, bent u ten alle tijden het gehele cursusgeld verschuldigd.

* De cursuskosten dienen bij aanmelding in zijn geheel te worden voldaan.

* Eventuele materiaalkosten worden per les afgerekend.

* Als een cursist door omstandigheden een les niet kan volgen, dient deze de docent/winkel hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In dergelijke gevallen vindt geen restitutie van deelnemersgeld plaats en kan geen aanspraak worden gemaakt op een vervangende les, wij doen wel ons best om een vervangende les aan te bieden, waar mogelijk is, in de periode dat de cursus duurt.

* Wanneer een les niet door kan gaan vanwege ziekte/verhindering van de docent krijgt de deelnemer daarvan via e-mail of wel telefonisch bericht, hiervoor wordt ten alle tijden een vervangende les aangeboden.

* Covid19, wanneer vanwege overheid regels een cursus geannuleerd moet worden tijdens een lopende cursus,  bieden wij hiervoor later een vervangende datum aan.  Bij een nog te starten cursus wordt de aanbetaling geretourneerd of een vervangende datum aangeboden, dit in overleg met cursist.

* Schriftelijk materiaal - beschrijvingen, patronen, etc. - wordt alleen afgegeven bij het volgen van les(sen) bij de Stoffenstudio. Op het materiaal rust copyright. Door deel te nemen aan een cursus is de deelnemer de verplichting aangegaan dat hij/zij geen materiaal (of kopieën) afgeeft aan derden

* Stoffen & Babystudio behoudt zich het recht voor om foto- en video opnames, gemaakt tijdens activiteiten en lessen, te gebruiken voor promotie. In de meeste gevallen worden foto’s en filmpjes op onze website en Social Media geplaatst, soms wordt het gebruikt voor gedrukte media. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dat kenbaar maken bij de directie van de Stoffen & Babystudio.

* Stoffen & Babystudio is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de activiteiten/cursussen die zijn georganiseerd.

* Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist de directie van Stoffen & Babystudio

 

Stoffen & Babystudio, Klaas Bosstraat 14, 3882 AM Putten Telefoon 0341-360717
E-mail  [email protected]