Aanmelding , bevestiging en cursusvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, lessen, workshops en overige activiteiten die worden aangeboden. In deze voorwaarden wordt alleen de term cursus gehanteerd. Het volledige aanbod staat op de website. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze cursusvoorwaarden en met de gegevens zoals vermeld in het cursusaanbod op de website.

Bij aanmelding verbind u zich aan onze algemene cursusvoorwaarden, deze zijn;

* Een cursus of workshop gaat alleen door bij voldoende deelname (min. 5 personen). U ontvangt tijdig een bevestigingsbrief over het doorgaan, tenzij u zelf pas kort voor aanvang aanmeld volgt daarna zsm de bevestigingsbrief. Bij het niet doorgaan van een cursus onzerzijds wordt het betaalde cursusgeld binnen 5 dagen geretourneerd.

* Ten alle tijden is bij annulering binnen drie weken vóór aanvang van de cursus het volledige lesgeld verschuldigd, tenzij u zelf zorgt dat er een cursist uw plaats inneemt/betaald (dit is ook van toepassing  ingeval van ziekte, Covid of alle andere overmacht situaties)

* Bij annulering voor de 3 weken voor aanvang van de cursus wordt het betaalde lesgeld aan u terug betaald.

* Bij aanmelding/inschrijving binnen 3 weken voor aanvang cursus, bent u ten alle tijden het gehele cursusgeld verschuldigd.

* De cursuskosten dienen bij aanmelding in zijn geheel te worden voldaan.

* Eventuele materiaalkosten worden per les afgerekend.

* Als een cursist door omstandigheden een les niet kan volgen, dient deze de docent/winkel hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In dergelijke gevallen vindt geen restitutie van deelnemersgeld plaats en kan geen aanspraak worden gemaakt op een vervangende les, wij doen wel ons best om een vervangende les aan te bieden, waar mogelijk is, in de periode dat de cursus duurt.

* Wanneer een les niet door kan gaan vanwege ziekte/verhindering van de docent krijgt de deelnemer daarvan via e-mail of wel telefonisch bericht, hiervoor wordt ten alle tijden een vervangende les aangeboden.

* Covid19, wanneer vanwege overheid regels een cursus geannuleerd moet worden tijdens een lopende cursus,  bieden wij hiervoor later een vervangende datum aan.  Bij een nog te starten cursus wordt de aanbetaling geretourneerd of een vervangende datum aangeboden, dit in overleg met cursist.

* Schriftelijk materiaal - beschrijvingen, patronen, etc. - wordt alleen afgegeven bij het volgen van les(sen) bij de Stoffenstudio. Op het materiaal rust copyright. Door deel te nemen aan een cursus is de deelnemer de verplichting aangegaan dat hij/zij geen materiaal (of kopieën) afgeeft aan derden

* Stoffen & Babystudio behoudt zich het recht voor om foto- en video opnames, gemaakt tijdens activiteiten en lessen, te gebruiken voor promotie. In de meeste gevallen worden foto’s en filmpjes op onze website en Social Media geplaatst, soms wordt het gebruikt voor gedrukte media. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dat kenbaar maken bij de directie van de Stoffen & Babystudio.

* Stoffen & Babystudio is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de activiteiten/cursussen die zijn georganiseerd.

* Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist de directie van Stoffen & Babystudio

 

Stoffen & Babystudio, Klaas Bosstraat 14, 3882 AM Putten Telefoon 0341-360717
E-mail  [email protected]